www.softwaretest.dk

14. august 2012  


Klaus Olsen om Testpolitik

Hej [modtager],

Denne artikel er relevant for alle IT organisationer. Emnet er testpolitik. Vi har det med på kurset TMMi Distilled.

Mange firmaer har en rygepolitik, men når det kommer til en testpolitik, har meget få virksomheder en afklaret holdning. Test er kommet meget mere i fokus de sidste 10-15 år, men en defineret testpolitik er det fortsat ret få der kan svare ja til.

Jeg hørte på et tidspunkt følgende historie fra en testansvarlig i et større dansk firma.

”Vi har nu indført et krav til alle vores projekter; Fra dag 1 skal projektlederen tilknytte en testmanager på projektet, og såfremt det ikke sker, kan projektlederen forvente at skulle forklare hvorfor det ikke er nødvendigt over for vores it-direktør.”

Det er glædeligt at høre en historie som denne, da Poul Staal Vinje og jeg selv har talt om denne tidlige involvering som test manager i mange år på vores kurser i Struktureret Test og Test Management.


Test er ofte 20-30% af hele IT budgettet

Det kan undre lidt at så få virksomheder har en decideret testpolitik, når test ofte udgør mellem 20 og 30% af udgifterne i IT projekter. Det er ikke altid der bliver estimeret med så stort et tal til testen, men når kvaliteten skal være på plads før et produkt tages i anvendelse, så ender tallene ofte oppe i disse procenttal, da testen bliver kørt om og om igen, for hver gang nye fejl bliver fundet og rettet.


Indhold i en testpolitik

På Danish Software Testing Boards, DSTB´s konference den 9. maj i København talte jeg om emnet testpolitik, og deltagerne var aktive i en dialog om indholdet i en testpolitik. Jeg havde formuleret 20 sætninger der alle kunne være relevante at have med i en testpolitik, og på en prioriteret top 5 liste over sætninger som deltagerne vil have med i en testpolitik var følgende:

  1. Tidlig test vil blive indført i alle projekter
  2. Alle projekter vil få en testmanager tilknyttet indenfor den første uge efter at en projektleder er blevet tilknyttet.
  3. Der vil blive anvendt risikobaseret test for at forøge muligheden for at finde kritiske fejl (defekter) så hurtigt som muligt.
  4. ISTQBs testbegrebsliste vil blive anvendt i alle projekter
  5. Forskellige niveauer af test (Komponent, Integration, System…) vil blive klart defineret, forstået og anvendt af alle projekter.

En af de andre ting vi diskuterede var tilpasningen af en testpolitik, forstået således at alt efter en organisations testmodenhed vil indholdet af organisationens testpolitik sandsynligvis ændre sig.

Eksempelvis vil en mindre moden organisation nok typisk have punkt nr. 5 med fra listen ovenfor, fordi det er væsentligt at synliggøre at test sker på flere forskellige tidspunkter og niveauer. En moden organisation har muligvis udeladt dette punkt for at tage noget andet med. Fordi i den modne organisation er det blevet en naturlig del som alle har accepteret at selvfølgelig foregår test på flere niveauer.


Standarder omkring testpolitik

ISTQB ordbog definerer testpolitik som:

  • Et dokument på højt niveau, der beskriver principper, tilgang og organisationens overordnede formål med test

IEEE standard 829-2009 som er den vel nok mest anvendte standard indenfor testverden siger overraskende nok ingenting om testpolitik.

ISO 29119 – som vil blive den nye standard for softwaretest, men som ikke er færdigudviklet og frigivet endnu har følgende indhold omkring en testpolitik:

Test Politik er en kort, en eller to sider executive-niveau dokument som definerer:

  • hvorfor test udføres og
  • hvilken test der udføres i en organisation
  • (men ikke hvordan test udføres).


Politik ifølge Wikipedia

  • Politik er processen med hvilken en gruppe tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for et område.

Sveriges tidligere statsminister Olof Palme formulere det helt kort da han sagde "Politik er at ville".

Et afsluttende spørgsmål til dig, hvad vil dit firma med softwaretest?

 


Lyst til at deltage i et kursus i den nærmeste fremtid? Du finder mulighederne hos Softwaretest.dk på vores kursusoversigt

Som noget nyt har Softwaretest.dk udviklet en ny type kurser som vi kalder Distilled. Det er kurser der giver facts lige på og er for alle. Vi har 3 af dem pt.:

Du har tidligere tilmeldt dig softwaretest.dk´s nyhedsmail og derfor modtager du denne mail.


Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra Softwaretest.dk :