BDD Agile udvikling

Behaviour Driven Development, BDD, er en agile metode til at udvikle software, hvor kravene til software formuleres via eksempler i dialog mellem forretningseksperter og tekniske eksperter. Der skabes et sprog som både personer fra forretning, som har ekspertise indenfor for forretningsområdet, og person fra IT kan samarbejde omkring.

Kravene nedbrydes ved hjælp af Gherkin, som er en strukturel metode til at skrive og dokumentere adfærdsmæssige krav og test på en og samme tid, i et let læseligt ikke teknisk sprog. Ved hjælp af denne tilgang, BDD og Gherkin, har jeg hjulpet en organisation til at have en sand agile udvikling på et projekt, hvor de nu kan gå fra krav til produktion på 3 uger!

I det omtalte projekt er testen udarbejdet inden koden blev udviklet, så det netop blev testen der drev udvikling. Det har den store fordel at første gang koden kompileres så bliver den samtidig testet. Hvis testen ikke er bestået, er der krav der ikke er implementeret korrekt i den kode der lige er blevet udviklet.

BDD er ikke en Silver bullet der løser alle problemer, men det er den bedste udviklingsmetode jeg har set og arbejdet med i de 30 år jeg har arbejdet med IT udvikling. Med BDD lykkes det at formidle de krav forretningen har til IT som derved kan skabe et produkt af høj kvalitet i første forsøg.